Назорати давлатии ҳифзи муҳити зист


р/т
Номгӯи ҳуҷҷат Кай ва аз ҷониби кӣ тасдиқ шудааст. Мавҷуд будани

ҳуҷҷат

ба забони тоҷикӣ ё ин, ки русӣ
Тартибҳо
1. Тартиби назорати давлатии таъмини оби нушокӣ Қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 декабри соли 2011, №679 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
2. Критерии, в соответствии с которыми органами государственной инспекции по охране атмосферного воздуха может быть приостановлена, ограничена или запрещена деятельность  отдельных промышленных и иных установок, цехов, предприятии, учреждении и организации Госкомгидрометом СССР 22 декабря 1987 г. М. 1987 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
3. Роҳнамо барои нозирони давлатии ҳифзи муҳити зист Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ.( Душанбе 2011 с.) Ба забони русӣ вуҷуд надорад
4. Номгӯи масъалаҳои назоратие, ки тибқи онҳо санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар соҳаи ҳифзи муҳити зист гузаронида мешавад ва Қоидаҳои гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои марбутаи он Фармоиши Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳуку-мати ҶТ аз 7 июли соли 2008, №1 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
5. Тартиби ташкили низоми давлатии бахисобгири ва назорати маводи ядроию манбаъхои афканишоти иондоркунанда  Карори Хукумати ЧТ аз 4 октябри соли 2013, № 499 Ба забони точики ва руси вучуд дорад
6. Тартиби таъини аудити экологии хатми  Карори Хукумати ЧТ аз 31 декабри соли 2014, №789 Ба забони точики ва руси вучуд дорад
7. Тартиби тахия, тасдик, бакайдгирии давлати, санчиш, аз нав дида баромадан, тагйир додан, бекор кардан, истифода, чопи расмии регламентои техники, аз чумла регламентхои техникии марбут ба махсулоти мудофиави, огохинома ва нашри иттилоъ дар бораи онхо  Карори Хукумати ЧТ аз 31 октябри соли 2014, № 681 Ба забони точики ва руси вучуд дорад
8. Тартиби амали намудани назорати давлатии риояи конунгузории шахрсози Карори Хукумати ЧТ аз 31 марти соли 2014, № 216 Ба забони точики ва руси вучуд дорад
9. Тартиби ташкил ва пешбурди Фехристи чумхуриявии аудиторхои экологи ва ташкилотхои аудитории экологи Карори Хукумати ЧТ аз 29 августи соли 2015, № 550  
10. Тартиби бахисобгири ва бакайдгирии давлатии санадхои меъёрии хукукии ЧТ Карори Хукумати ЧТ аз 27 апрели соли 2018, №195 Ба забони точики ва руси вучуд дорад
Коидахо
1. Коидахои гузаронидани санчиши фаъолияти макомоти давлати оид ба риояи санадхои меъёрии хукукии ЧТ дар сохаи танзими низоми ичозатдихи  Карори Хукумати ЧТ аз 28 апрели соли 2018, №231 Ба забони точики ва руси вучуд дорад
2. Коидахои муомилоти махсулоти нафту газ ва талабот нисбат ба низоми компютери оид ба назорати хизматрасонихои электронии онхо Карори Хукумати ЧТ аз 1 марти соли 2018, №82 Ба забони точики ва руси вучуд дорад
ГОСТҳо
1. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения (ГОСТ 17.0.0.04-90) Постановлением Государственного комитета СССР по охране природы от 30.01.1990, №4 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Низомномаҳо
1. Положение о государственном контроле за охраной окружающей природной среды и использованием природных ресурсов в  Республике Таджикистан Постановлением Советом Министров  Республики Таджикистан от 24 января 1994 г. №21 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Карорхо
1. Дар бораи Номгуи мол ва махсулоти аз чихати ичтимои зарури, ки нарххояшон тахти танзими давлати карор дода мешаванд Карори Хукумати ЧТ аз 31 майи соли 2018, №287 Ба забони точики ва руси вучуд дорад