Муомилот бо партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ


р/т
Номгӯи ҳуҷҷат Кай ва аз ҷониби кӣ тасдиқ шудааст. Мавҷуд будани ҳуҷҷат ба забони тоҷикӣ ё ин, ки русӣ
Партовҳои истеъмолӣ (ПСМ - партовҳои сахти маишӣ)
 
  Дар бораи муайян намудани макоми ваколатдори Чумхурии Точикистон оид ба анчом додани робита бо котиботи Конвенсияи Базел оид ба назорати интиколи байнисархадии партовхои хатарнок ва нобудсозии онхо бо давлатхо - аъзои Конвенсия Карори Хукумати ЧТ аз 2 июни соли 2017, № 279  Ба забони точики ва руси вучуд дорад 
Қоидаҳо
1. Қоидаҳои ҷамъоварии лампаҳои аз истифода баромадаи симобдор аз аҳолӣ, шахсони ҳуқуқи, соҳибкорони инфиродӣ, ташкили нигоҳдорӣ, интиқол ва безараргардонии онҳо Қарори Ҳукумати ҶТ аз аз 3 марти соли 2011, № 97 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
2. Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов (нормативный документ). Министерством жилино - коммунального хозяйства РСФСР М., 30 мая 1985г. № 85-191-1  Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
3. Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд (СП ЛКП-91) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
4. Қоидаҳои ободонӣ ва беҳдошти ҳолати санитарию экологӣ Қарори Маҷлиси вакилони халқи
Вилояти Суғд (даъватиIV)
аз «19»_августи_соли 2011,№82
тасдиқ шудааст 
Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
Тартибҳо
1. Тартиби ошкор кардан ва ба ҳисоб гирифтани партовҳои бесоҳиб Қарори Ҳукумати ҶТ  аз 2 ноябри соли  2012,  № 626 тасдиқ шудааст Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
2. Порядок выдачи разрешений на захоронение (складирование) промышленных, бытовых и иных отходов (за исключение радиоактивных отходов) Министерства охраны окружающей среды РТ от 03.02.1993  Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
3. Тартиб, шарт ва усулхои чамъовари, истифода безараргардони, интикол, нигохдошт ва баровардани партовхои истехсоли ва маиши дар Чумхурии Точикистон Карори Хукумати ЧТ аз 2 июни соли 2011, № 279 Ба забони точики ва руси вучуд дорад
Дастурамалҳо
1. Сборник инструкции по обращение с отходами - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов (к СНиП 2.01.28-85) Приказом Госстроя СССР от 15 июня 1984 г., №47 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Классификатор
1. Классификатсияи  мувақатии партовхои хатарнок Фармони Раиси Кумитаи давлатии хифзи мухити зист ва хочгии чангали Ҷумхурии Тоҷикистон № 49 аз « 7 » 04 2005 сол Ба забони русӣ вуҷуд надорад
2. Временный классификатор токсичных промышленных отходов и Методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов СЭС СССР от 5.05.1987, № 4286-87. Москва 1987 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Меъёрҳо
1. Меъёри ҷамъшавии партовҳо дар муассисаҳои таълимӣ, табобатхонаҳо нуқтанаҳои истироҳатӣ,  маишӣ ва коммуналӣ Фармони КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» аз 28.05.2002 таҳти № 135/10 ва аз 29.07.2002 таҳти №4 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
Партовҳои пестисидҳо, заҳрхимикатҳо ва  зарфҳои барои истифодаи онҳо
Классификатор
1. Классификатсияи  мувакатии партовхои хатарнок Фармони Раиси Кумитаи давлатии хифзи мухити зист ва хочгии чангали Ҷумхурии Тоҷикистон № 49 аз « 7 » 04 2005 сол Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Временный классификатор токсичных промышленных отходов и Методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов СЭС СССР от 5.05.1987, № 4286-87. Москва 1987 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
Дастурамалҳо
1. Временная инструкция по подготовке к захоронению запрещенных и непригодных к применению в сельском хозяйстве пестицидов и тары из под них Утверждено  Председателем ВПНО «Союзсельхозхимия» Рязань, 19 мая 1989г. Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад