Амалӣ намудани механизмҳои иқтисодии истифодабарии табиат


р/т
Номгӯи ҳуҷҷат Кай ва аз ҷониби кӣ тасдиқ шудааст. Мавҷуд будани

ҳуҷҷат

 ба забони тоҷикӣ ё ин, ки русӣ
Ҳифзи замин
Дастурҳо
1. Дастури методи. «Дар хусуси  тартиби мукаррар  намудани микдори зарар чихати вайронкунии конунгузорихои Чумхурии Точикистон оиди сарватхои маъмули умум»  Кумитаи давлатии заминсозии Чумхурии Точикистон.  ш. Душанбе, 2001 

Ба забони русӣ вуҷуд надорад

2.  Методика определения размеров ущерба нанесенного государству нарушением земельного законодательства г. Душанбе 1999. Министерством охраны природы Республики Таджикистан  г. Душанбе, 1999 г. Госкомитетом по земельным ресурсам и землеустройству при правительстве Республики Таджикистан.  г. Душанбе, 1999 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Дастурамалҳо
1.  Инструкция по определению размера ущерба пахотных земель при нарушении земельного законодательства Республики Таджикистан со стороны физических и юридических лиц Госкомземом Республики Таджикистан от 13.02.03 г. Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Ҳифзи об
Дастурҳо
1. Методика подсчета убытков, причинённых государству нарушением водного законодательства РТ Министерством охраны окружающей среды от 24.03.1992 года Министерством мелиорации и водного хозяйства РТ от 24.03.1994 г.
Министерством экономики и финансов РТ от 24.03.1992 года
Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Ҳуҷҷатҳои роҳбарикунанда
 1. Руководящий документ охраны природы о внесений дополнений и изменений в "Методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды» РД-01-93 Министерством окружающей среды Республики Таджикистан 31.08.1999 г.  Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Андозаи заминавии пардохтҳои ҳатмии экологӣ барои ифлоскунии муҳити зист Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ аз 12.05.2011, №50т Душанбе-2011 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
Дастурамалҳо
1. Инструкция о порядке взыскания средств в возмещение убытков, причиненных государству нарушением водного законодательства Министерством экономики и финансов РТ от  12.10.1992 года, Министерством охраны окружающей среды 12.10.1992 года Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Ҳифзи ҳавои атмосфера
Ҳуҷҷатҳои роҳбарикунанда
 1. Руководящий документ охраны природы о внесений дополнений и изменений в "Методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды» РД-01-93 Министерством окружающей среды Республики Таджикистан 31.08.1999 г.  Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Андозаи заминавии пардохтҳои ҳатмии экологӣ барои ифлоскунии муҳити зист Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ аз 12.05.2011, №50т Душанбе-2011 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
3. Руководящий документ охраны природы. Методика определения  сумм подлежащих взысканию в порядке искового производства за загрязнение атмосферного воздуха РД 211. Министерством охраны природы РТ от
01.06.1995 г.
На тадж. яз. нет
Дастурамалҳо
1. Инструкция по осуществлению государственного контроля за соблюдением предельно допустимых норм  токсичных выбросов автотранспортных средств , находящихся в эксплуатации и взимания платы за загрязнение атмосферного воздуха. СЭС РТ,  Министерство  охраны природы  7.10.1999 год г. Душанбе Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Пардохтҳо
1. Арзиши ибтидоии иттилоти гидрометеорологӣ ва муҳитҳои тибиӣ - Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
2. Дар бораи ситонидани пардохтхои экологи аз воситахои наклиёти автомобилии Чумхурии Киргизистон хангоми воридшави ба худуди Чумхурии Точикистон Карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 29 ноябри соли 2017, №553 Ба забони точики ва руси вучуд доард 
Олами наботот ва ҳайвонот
Тартибхо
1 Тартиб ва меъёри чуброни товони зарари ба фонди чангал ва дигар объектхои олами набототу хайвонот аз чониби шахсони вокеи ва хукуки расонидашуда   Карори Хукумати ЧТ аз 31 декабри соли 2014, № 790 Ба забони точики ва руси вучуд дорад
Дастурхо
1. Нишондоди методӣ дар бораи ҳисоб намудани зарари ба табиат расонидашуда ҳангоми истифодаи ғайри қонунии растаниҳои озуқавӣ ва доруворӣ Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ аз 12.05.2011, № 51 Душанбе-2011 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
Пардохтҳо
1. Дар бораи тасдиқ намудани меъёрҳои хироҷҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда:
а) Замимаи 13. Номгӯи объектҳои олами ҳайвонот ва меъёрҳои пардохт барои гирифтани онҳо аз муҳити табиат;
б) Замимаи 14. Номгӯи объектҳои олами наботот ва меъёрҳои пардохт барои истифодаи онҳо;
в) Замимаи 15. Меъёрҳои пардохт барои истифодаи ҷангал.
Қарори Ҳукумати ҶТ аз 2 ноябри соли 2007, № 546 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
2. Дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори Ҳукумати ҶТ аз 2 ноябри соли 2007, № 546 Қарори Хукумати ҶТ аз 13 феврали соли 2010, № 63 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
Идоракунии партовҳо
Ҳуҷҷатҳои роҳбарикунанда
 1. Руководящий документ охраны природы о внесений дополнений и изменений в "Методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды» РД-01-93 Министерством окружающей среды Республики Таджикистан 31.08.1999 сол  Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Андозаи заминавии пардохтҳои ҳатмии экологӣ барои ифлоскунии муҳити зист Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ аз 12.05.2011, №50т Душанбе-2011 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
Тартибҳо
1. Тартиби муайян намудани пардохт барои ифлос кардани мухити зист, ҷойгиркунии партовҳо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 23 декабри соли 1993, № 619 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
2. Дар хусуси ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Қарори Шӯрои Вазирони ҶТ аз 23 декабри соли 1993, № 619 «Дар бораи тасдиқи Тартиби муайян намудани пардохт барои ифлос кардани мухити зист, ҷойгиркунии партовҳо ва андозаи ниҳоии он» Қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 августи соли 2004, № 367 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
Дастурамалҳо
1. Дастурамал дар бораи маблагхои махсуси хифзи табиат   Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ аз 12.05.2011 аз 8.12.2009, № 3 Душанбе-2011 Ба забони русӣ вуҷуд надорад