Конвенсияҳои ҳифзи табиат


р/т
Номгӯи ҳуҷҷат Кай ва аз ҷониби кӣ тасдиқ шудааст. Мавҷуд будани ба забони тоҷикӣ ё ин, ки русӣ
Номгӯ ва матни Конвенсияҳое, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдорӣ онҳо мебошад
1. Венская конвенция о защите озонового слоя(1995 г.) Постановлением Маджлиси Оли  РТ  от 4 ноября 1995 года, № 188 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Конвенция «О биологическом разнообразии» (1997 г.) Постановлением Маджлиси Оли  РТ  от 15 мая 1997 года № 437 a Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
3. Рамочная конвенция ООН «Об изменении климата» Постановлением Маджлиси Оли  РТ  от 13 декабря 1997 года, № 533 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
4. Конвенция  «По борьбе с опустыниванием» (1998 г.) Указом Президента РТ от 28 декабря 1998 года № 1144 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
5. Конвенция о водно-болотных угодьях (2000 г.) Указом Президента РТ от - 24 октября 2000 года, № 420 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
6. Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (2000 г.) Указом Президента РТ от 24 октября 2000 года, № 419 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
7. Орхусская конвенция  "О доступе к информации, участие общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающихся окружающей среды" (2001 г.) Указом Президента РТ от 9 июня 2001 года № 594 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
8. Конвенция «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» (2004 г.) Указом Президента РТ от 17 февраля 2004 года № 1287 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
9. Конвенция «О стойких органических загрязнителях» (2006 г.) Постановлением Маджлиси Оли  РТ  от 6 декабря 2006 года № 417 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
10. Рамочная конвенция по охране окружающую среде для устойчивого развития для Центральной Азии  (2006 г.) Указом  (одобрен  проект  Рамочной конвенции) Президента РТ от 10 ноября 2006 года № 1828 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
11. Конвенсияи Базел оид ба назорати аз сархадгузаронии партовхои хатарнок ва нобудсозии онхо (2016) Карори Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии ЧТ аз 13 майи соли 2016, №437 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд дорад
Нақшаҳои миллии амалиёт, маърӯзаҳо ва ҳисоботҳо оид ба татбиқи Конвенсияҳо
1. Распоряжение правительство РТ о назначении координаторов конвенции ООН по охране окружающей среды в РТ от 27 февраля 2010 г. № 20-Р Постановлением правительства РТ от 27 февраля 2010 г. № 20-Р Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Дар бораи муайян намудани макоми ваолатдори Чумхурии Точикистон оид ба анчом додани робита бо котиботи Конвенсияи Базел оид ба назорати интиколи байнисархадии партовхои хатарнок ва нобудсозии онхо ва давлатхо - аъзои Конвенсия Карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 2 июни соли 2017, №279 Ба забони точики ва руси вучуд дорад 
Конвенсияи вена «Дар бораи ҳифзи қабати азон»
1. Национальная программа по прекращению использования озоно - разрушающих веществ (1999) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Ахборот дар бораи рафти иҷрои Конвенсияи СММ оид ба ҳифзи қабати озон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (2009 с.) - Ба забони русӣ вуҷуд надорад
3. Маълумоти мухтасар оид ба Конвенсияи Вена, Протоколи Монреал, Барномаи милли оид ба катъ намудани истифодаи моддаҳои вайронкунандаи озон - Ба забони русӣ вуҷуд надорад
4. Накши Тоҷикистон дар халли масъалаи глобалии хифзи кабати озон - Ба забони русӣ вуҷуд надорад
Конвенсия «Оид ба гуногунии биологи»
1. Национальная стратегия и план действий по сохранению и рациональному  использованию биоразнообразия (2003 г.) Постановлением Правительства  РТ  от 1 сентября 2003 года № 392 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Первое национальное сообщение по сохранению биоразнообразия РТ  (2003 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
3. Второе национальное сообщение по сохранению биоразнообразия РТ  (2005 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
4. Третье национальное сообщение по сохранению биоразнообразия РТ  (2006 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
5. Четвертое национальное сообщение по сохранению биоразнообразия в РТ (2009 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
6. Общий  отчет о ходе выполнения Национальной. Стратегии и Плана действий по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия  РТ за 2004, 2005, 2006 и 2007 года (2008 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
7. Маълумотнома оид ба Конвеснсияи гуногунии биологӣ - Ба забони русӣ вуҷуд надорад
Конвенсияи СММ «Оид ба мубориза бар зидди биёбошавӣ»
1. Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием в Таджикистан  (2000 г.) Постановлением Правительства  РТ  от 30 декабря 2001 года № 598 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Национальный доклад РТ по борьбе с опустыниванием (2000 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
3. Национальный доклад РТ по борьбе с опустыниванием (2002 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
4. Национальный доклад РТ по осуществлению КБОООН (2006 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Конвенсияи қолабии СММ «Оид ба тағйирёбии иқлим»
1. Национальный план действий РТ по смягчению последствий изменения климата (2003 г.) Постановлением Правительства  РТ  от 6 июня 2003 года № 259 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Первое Национальное сообщение РТ по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (1 фаза) (2002 г) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
3. Первое Национальное сообщение РТ по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (2 фаза) (2003 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
4. Второе Национальное сообщение РТ по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата  (2008 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
5. Ҳисобот дар бораи тадбиқи меъёрҳои Конвенсияи СММ оид ба тағйирёбии иқлим дар соли 2012 - Ба забони русӣ вуҷуд надорад
6. Ҳисобот оиди«Нақшаи миллим фаъолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба паст намудаии оқибатҳои тағйирёбии иқлим» - Ба забони русӣ вуҷуд надорад
Конвенсияи СММ «Дар бораи ҳифзи намудҳои ҳайвоноти ваҳшии муҳоҷир»
1. Информация по реализации Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных  в РТ (2009 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Конвенсияи Орхус «Оид ба дастрас намудани иттилоот ва иштироки аҳли ҷомеа дар раванди қабули қарорҳо ва дастрасии адолати судӣ доир ба масъалаҳои марбут ба ҳифзи муҳити зист»
1. Национальный доклад по реализации Орхусской Конвенции в Таджикистане (2005 г.)  - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Национальный профиль по осуществлению Орхусской Конвенции (2006 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
3. Национальный доклад по реализации Орхусской Конвенции в Таджикистанае (2007 г.) - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
4. О деятельности ресурсно-информационного Орхус-центра в Душанбе - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
5. Ҳисобот оид ба рафти иҷрои Конвенсияи Орхус ва фаъолияти Маркази захиравии Орхус дар соли 2008 (2008 с.) - Ба забони русӣ вуҷуд надорад
6. Ҳисобот оид ба амалисозии Конвенсияи Орхус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2012 - Ба забони русӣ вуҷуд надорад
Конвенсияи Стокголмӣ «Оид ба ифлоскунандаҳои устувори органикӣ»
1. Национальный план выполнения обязательств РТ по Стокгольмской конвенции «О стойких органических загрязнителях» (2007 г.) Постановлением Правительства  РТ  от 1 октября 2007 года, № 502 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Оид ба ҷараёни иҷрои карори Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2007 № 502 дар бораи «Нақшаи миллӣ оид ба иҷрои ӯхдадорихои Ҷумхурии Тоҷйкистон дар доираи Конвенсияи Стокголм оид ба ифлоскунандахои устувори органикӣ» - Ба забони русӣ вуҷуд надорад
3. Отчёт "О работе Государственного учреждения «Центр по выполнению обязательств Стокгольмской конвенции о СОЗ» за 2012 год" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Протоколҳо
1. Монреальский протокол по веществам разрушающим озоновый слой (1997 г.) Постановлением Маджлиси Оли  РТ  от 13 декабря 1997 года, № 536 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Картахенский протокол по биобезопасности к конвенции о биологическом  разнообразии - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
3. Киотский протокол к рамочной конвенции  ООН «Об изменении климата» (2008 г.) Постановлением Маджлиси Оли  РТ  от 21 октября 2008 года № П 42 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
4. Принятая в Дохе поправка к Киотскому протоколу - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
5. Протоколи нагоя дар бораи танзимдарориидастрасӣ ба захираҳои ирсӣ (генетикӣ) ва истифодаи муштарак дар асоси одилона ба баробар гирифтани фоида аз тадбиқи онҳо ба конвенсияи гуногунии биологӣ Президенти ҶТ аз 17 сентябр 2012 года № 1352 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
6. Копенгагенские, Монреальские и Пекинские поправки Монреальского протокола (2009 г.) - Дастрас нест