Ҳифз ва истифодаи захираҳои гуногунии биологӣ


р/т
Номгӯи ҳуҷҷат Кай ва аз ҷониби кӣ тасдиқ шудааст. Мавҷуд будани ҳуҷҷат ба забони тоҷикӣ ё ин, ки русӣ
 
  Дар бораи муайян намудани макоми ваколатдори давлати оид ба идоракуни ва истифодабарии чарогоххо  Карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 1 августи соли 2015, № 509 Ба забони точики ва руси вучуд дорад 

 

Қоидаҳо

1. Қоидаҳои моҳидорӣ дар обҳавзҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Фармоиши Вазири кишоварзи ва хифзи табиати Чумхурии Точикистон аз 22 сентябр соли 2007 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
2. Правила пожарной безопасности в лесах Республики Таджикистан Утверждено Приказом Председателя Комитета по ООС при Правительстве РТ от 15 марта 2013г., № 31 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Низомномаҳо
1. Низомнома дар бораи шикор ва хоҷагиҳои шикории ҶТ Қарори Ҳукумати ҶТ аз 16 июли соли 1997, № 324 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
2. Положение об охране рыбных запасов и регулировании рыболовства в водоёмах Республики Таджикистан Постановлением Кабинета Министров Республики Таджикистан от 11 августа 1992 года № 314 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
3. Низомномаи нозирони ҷамъиятии ҳифзи ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон Қарори Шурои илми-техникии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02 июли  с.2013, № 2/8 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
4. Низомномаи минтақаҳои муҳофизатии (буферӣ) мамнӯъгоҳҳои табиии давлатӣ ва паркҳои табиии давлатӣ (паркҳои миллӣ) Ҷумҳурии Тоҷикистон Фармоиши Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 ноябр соли 2012, № 108 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
5. Низомнома оид ба Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон Қарори Ҳукумати ҶТ аз 2 автусти соли 2010, № 387 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
6. Низомнома оид ба тартиби доштани ҳайвоноти ваҳшӣ бо мақсадҳои танзими мувозинати биологӣ-экологӣ ва омӯзиши хусусиятҳои хоси биологӣ олами ҳайвонот дар ҳудуди мамнӯъгоҳҳои табиии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Фармоиши Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 ноябри соли 2012, № 108 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
7. Низомномаи Хадамоти назорати давлатии фитосанитарӣ ва карантини растанӣ Қарори Ҳукумати ҶТ аз аз 1 августи соли 2008, № 372 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
Тартибҳо
1. Дар бораи тадбирҳои беҳтар намудани кори хоҷагиҳои шикорӣ дар қаламрави ҶТ Қарори Ҳукумати ҶТ аз 16 июли соли 1997, № 324 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
2. Оид ба тадбирҳои иҷрои Фармони Президенти ҶТ аз 25 июли соли 2000, № 335 «Дар бораи ҳифз ва самараноку оқилона истифода намудани заминҳои корами обӣ» Қарори Ҳукумати ҶТ аз 21 сентябри соли 2000,  № 387 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
3. Дар бораи пурзӯр намудани ҳифзи захираи навъҳои нодири моҳӣ дар обанборҳои хоҷагиҳои моҳипарварии Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти ҶТ аз 27 июни соли 1995, № 438 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
4. Руйхати кормандоне, ки ба хайати нозироти давлатӣ ва нозирони ҳифзи ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд. Қарори Шурои илми-техникии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02 июли соли 2013, № 2/1 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
5. Тартиби пешбурди кадастри давлатии ҷангал Фармоиши Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2012, № 49 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
6. Низоми ягонаи кадастри давлатии чангал Фармоиши Директори Агентии хочагии чангали назди Хукумати ЧТ аз 20 июли соли 2016, №79 Ба забони точики ва руси вучуд дорад
7. Тартиби гузаронидани мониторинги давлатии чангал Фармоиши Директори Агентии хочагии чангали назди Хукумати ЧТ аз 30 июни соли 2016, №72 Ба забони точики ва руси вучуд дорад
8. Тартиби бахисобгири, нигохдори ва додани хуччатхои ичозатдихии хукуки истифода чангал Фармоиши Директори Агентии хочагии чангали назди Хукумати ЧТ аз 8 ноябри соли 2016, №111 Ба забони точики ва руси вучуд дорад 
9. Коидахои дарахтбурии асоси ва фосилави дар чангал Фармоиши Директори Агентии хочагии чангали назди Хукумати ЧТ аз 13 октябри соли 2016, №105 Ба забони точики ва руси вучуд дорад
       
Дастурамалҳо
1. Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновления леса и вводу молодняков в категорию ценных древесных насаждений Государственный комитет СССР  по лесу от 8.12.1989 г. Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Дастурамал барои баҳои зарар ва ҳисоб намудани андозаи зарар барои нобудсозии объекти олами ҳайвонот ва ё вайронсозии муҳити зисти онҳо Қарори ҷаласаи Шӯрои илмӣ техникии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02 июли соли 2013, № 2/6 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
3. Дастурамал «Дар бораи тартиби баҳисобгирии навниҳолҳои ҷангали бо таври сунҳӣ ва табии бунёдшуда ва ба гурӯҳи заминњои ҷангалпӯш гузаронидани онҳо дар заминҳои фонди давлатии ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон Фармоиши Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ аз 28 майи соли 2013, № 49 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
4. Дастурамал оид ба гузаронидани мониторинги ҳолати популятсияи ҳайвоноти сумдори кӯҳӣ дар Тоҷикистон Фармоиши Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ аз 07 октябр соли 2013, № 129 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
5. Дастурамал оиди тартиби гузаронидани буриши асосӣ ва фосилавӣ дар ҷангалҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Карори Шурои илмӣ-техникии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Хукумати Ҷумҳурии Тоҷкистон аз 15 ноябри соли 2012,№ 108 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
Ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда (ҲТММ)
1. Дар бораи муайян намудани мақоми ваколатдори давлатии соҳаи хоҷагии ҷангал Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 августи соли 2012, № 402 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
2. Консепсияи сохтори ҳудудҳои табии махсус муҳофизатшаванда Фармоиши Сардори Муассисаи давлатии ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшавандаи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 декабря соли 2010, № 57 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
3. Тартиби пешбурди Кадастри давлатии ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2012, № 773 Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд дорад
4. Дастурамал оид ба тартиби танзими туризми экологӣ ва рекреатсионӣ дар ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Фармоиши Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ Ба забони русӣ вуҷуд надорад
5. Финансирование системы заповедников и национальных парков в Таджикистане, Отчет, июнь 2011 год - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
6. Дастурамали таъмини бехатарии сайёҳон дар роҳпаймоии туристӣ ҳангоми воридшавӣ ба ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда - Ба забони русӣ вуҷуд надорад
7. Дастурамал оид ба тартиби воридшавии шахсони воқеи ба ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда Фармоиши Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ Ба забони русӣ вуҷуд надорад
8. Дастурамали дар бораи тартиби таҳия ва истифодабарии пайроҳаҳои экологӣ дар ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда - Ба забони русӣ вуҷуд надорад
9. Дастурамали методӣ оид ба ташкил ва бурдани фаъолияти маърифатнокии экологӣ дар минтақаҳои аҳолинишини атрофи ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда Карори Шурои илмӣ-техникии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Хукумати Ҷумҳурии Тоҷкистон аз 15 ноябри соли 2012,№ 108 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
10. Дастурамал оид ба тартиби навиштани солномаи табиат дар ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда Фармоиши Сардори Муассисаи давлатии ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшавандаи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 ноябри соли 2011, №129 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
11. Низомномаи минтақаҳои муҳофизатӣ (буферӣ) дар ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон - Ба забони русӣ вуҷуд надорад
12. Дастурамал оид ба гузаронидани мониторинги ҳолати популятсияи ҳайвоноти сумдори кӯҳӣ дар Тоҷикистон Фармоиши Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 октябр соли 2011, № 129 Ба забони русӣ вуҷуд надорад
13. Низомнома оид ба тартиби доштани ҳайвоноти ваҳшӣ бо мақсадҳои танзими мувозинати биологӣ-экологӣ ва илмӣ-тадқиқотӣ дар ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон - На русс. яз. нет
14. Книга «Особо охраняемые природные территории Республики Таджикистан» - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
Карты ООПТ
1. ООПТ в Республике Таджикистан - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Заказники расположенные в Согдийской области - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
3. Заказник "Зеравшан" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
4. Заказник "Искандеркуль" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
5. Заказник "Дашти-Джум" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
6. Заказник "Камаров" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
7. Заказник "Каратав" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
8. Заказник "Кусавли-Сай" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
9. Заказник "Музкуль" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
10. Заказник "Нурек" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
11. Заказник "Октош" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
12. Заказник "Сай-Вота" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
13. Заказник "Сангвор" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
14. Заказник "Чилдухтарон" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
15. Заповедник "Дашти-Джум" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
16. Заповедник "Зоркуль" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
17. Заповедник "Тигровая Балка" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
18. Природный парк "Сари-Хосор" - Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
19. Таджикский Национальный Парк - На тадж. яз. нет
План управления ООПТ
1. Инструкция по разработке Плана Управления для особо охраняемых природных территорий Таджикистана Утверждено приказом ГУ ООПТ от 10 декабря 2010, № 57 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. План Управления государственного природного заказника «Каратов» Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 2012 года Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
3. План Управления государственного природного заказника «Нурек» Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 2012 года Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
4. План Управления государственного природного заказника «Искандеркуль» Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 2012 года Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
5. План Управления государственного природного заповедника «Ромит» Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 2012 года Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
6. План Управления государственного природного заказника «Чилдухтарон» Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 2012 года Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
7. План Управления государственного природного заказника «Музкуль» Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 2012 года
8. План Управления государственного природного заказника «Октош» Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 2012 года Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
9. План Управления государственного природного заповедника «Дашти-Джум» Утвержден Председателем Комитета по охране окружающей среды и лесного хозяйства (2006 г.) Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
10. План Управления государственного природного заповедника «Зоркул» Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 2012 года Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
11. План Управления государственного природного заказника «Сай-Вота» Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 2012 года Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
12. План Управления государственного природного заказника «Сангвор» Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 2012 года Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
13. План управления Таджикского Национального Парка (ба забони англисӣ) Председателем Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан (2012 г.) Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд надорад
14. Номинирование Таджикского Национального Парка на включение в мировое наследие ЮНЕСКО (ба забони англисӣ) - Ба забони тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд надорад
15. План управления заповедника «Тигровая балка» на 2013-2017 годы Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 2012 года На тадж. яз. нет
16. План управления историко-природного парка «Ширкент» Утверждено начальником ГУ ООПТ от 10 декабря 2010 г. На тадж. яз. нет
ГОСТҳо
1. Охрана и защита лесов. Термины и определения. ГОСТ 17.6.1.01-83 Постановлением Государственного комитета  СССР  по стандартам от 19.12.1986  г., № 6263. Москва 1984 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад
2. Флора. Охрана и рациональному использование лесов зеленых зон городов. Общие требования. ГОСТ 17.6.3.03-78 Постановлением Государственного комитета  стандартов Совета Министров СССР от 10.06.1978  г., № 1851. Москва 1978 Ба забони тоҷикӣ вуҷуд надорад