Сархати хабарҳо

 

03.01.2020

 

Дар давраи азнавкуни ба кисматхои мавзуии манбаи электронии маълумотхо

                                         хуччатхои зерин ворид карда шуданд

 

 №

 Номгӯи ҳуҷҷат 

Дар сохаи муносибат бо об ва замин, кишоварзи
 1

Қонуни ҶТ «Дар бораи галла ва махсулоти коркарди он» (аз 21.02.2018с., №1506)  (нав)

2

Ќонуни ҶТ «Дар бораи оби нушоки ва таъмини он» (аз 02.01.2018, №1483 с.)  (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

3.

Конуни ЧТ "Дар бораи хифзи навъхои растани" (аз 02.01.2018, №1482) (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

3.

Конуни ЧТ "Дар бораи зотпарвари" (аз 21.02.2018, №1513) (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

Дар сохаи тандурусти, хифзи ичтимои ва холатхои фавкулода
1

Қонуни ҶТ «Дар бораи сугуртаи тибби дар ЧТ» (аз 02.01.2018 г., №1490) (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

2

Қонуни ҶТ «Дар бораи маводи дорувори ва фаъолияти фармасевти»  (аз 17.05.2018., №1531)   (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

                                       Дар сохаи рушди ичтимоию иктисоди
1

Қонуни ҶТ "Дар бораи дурнамохои давлати, конспесияхо, стратегияхо ва барномахои рушди ичтимоию иктисодии ЧТ"  (аз 03.08.2018, №1544  (нав)

2

Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳаракат дар рох» (аз 17.05.2018., №1533) (нав)

3

Қонуни ҶТ «Дар бораи мораторий ба санҷишхои фаъолияти субъектхои сохибкори дар сохаи истехсоли» (от 21.02.2018, №1505)  (нав )

4

Қонуни ҶТ «Дар бораи химояи хукуки истееъмолкунандагон» (аз 02.01.2018, №1498  (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

5

Ќонуни ЉТ "Дар бораи маориф"  (аз 17.05.2018, №1527) (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

6

Ќонуни ЉТ "Дар бораи тањсилоти калонсолон" (аз 02.01.2018, №1486)  (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

7

Конуни ЧТ "Дар бораи сармоягузори" (аз 03.08.2018, №1547) (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

8

Конуни ЧТ "Дар бораи фаъолияти бонки" (аз 03.08.2018, №1549) (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

 
 

 

Кодексхо
1

Кодекси чиноятии ҶТ (аз 17.05.2018, №1515)  (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

2

Кодекси андози ЉТ  (аз 03.08.2018, №1546(тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

3

Кодекси гумруки ЉТ (аз 03.08.2018, №1545) (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

4

Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ (аз 17.05.2018, №1518(тагйироту илова ворид карда шудааст)

5

Кодекси мурофиавии чиноятии ЧТ (аз 17.05.2018, №1516) (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

Дигар санадхои хукуќї 
1 Ќонуни ЉТ "Дар бораи њифзи маълумоти шахси" (аз 03.08.2018, №1537)  (нав)
2

Қонуни ҶТ "Дар бораи хифзи хукукхои кудак" (аз 02.01.2018, №1489)  (тагйироту иловахо ворид карда шудааст) 

3 Қонуни ҶТ "Дар бораи бехатарии иншоотхои гидротехники" (аз 17.05.2018, №1534)  (тагйироту иловахо ворид карда шудааст) 
4 Ќонуни ЉТ "Дар бораи вазъи хукукии шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрванд дар ЧТ" (аз 17.05.2018, №1525)  (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)
5 Қонуни ҶТ "Дар бораи фаъолияти илми ва сиёсати давлати оид ба илму техника" (аз 17.05.2018, №1530)  (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

 

 

 

 

 

                                                              ҲУҶҶАТҲОИ БАРНОМАВИИ СТРАТЕГӢ

 

 №  Номгӯи ҳуҷҷат
  Консепсияхои миллї
 1

Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сохаи дин (аз 04.04.2018, №1042  (нав) 

2

Консепсияи миллии муковимат ба конунигардонии (расмикунонии) даромадхои бо рохи чиноят бадастоварда, маблаггузории терроризм ва маблаггузории пахнкунии силохи катли ом барои солхои 2018-2025 (аз 05.03.2018, №1033) (нав)

3

Консепсияи сиёсати хукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солхои 2018-2028 (аз 06.02.2018, №1005) (нав)

 Стратегияҳои миллї

1

Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 (аз 27.03.2018, №159) (нав)

2

Стратегияи рушди сайёхи ҶумҳурииТоҷикистон барои давраи то соли 2030 (аз 01.08.2018, №372)  (нав)

Барномаҳо дар соҳаи тандурустӣ ва маориф

1

Барномаи давлатии тарбияи ватандусти ва тахкими хуввияти миллии чавонони Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2022 (аз 01.03.2018, №79) (нав)

2

Барномаи рушди Кумитаи холатхои фавкулода ва мудофиаи граждании назди Хукумати ЧТ барои солњои 2018-2022 (аз 31.05.2018, №284) (нав)

Барномаҳо дар соҳаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ

1

Барномаи минтакави оид ба амалисозии лоихахои давлатии сармоягузории ахамияти ичтимоидошта бахри рушди устувори чамоахои махалли барои солњои 2018-2022  (аз 01.08.2018, №373)  (нав)

2

Барномаи давлатии расонидани кумакхои унвонии ичтимои дар ЧТ барои солхои 2018-2022 (аз 21.06.2018, №328)

3

Барномаи махсуси дастгирии давлатии ЧСК "Точик Эйр" барои солхои 2018-2023 (аз 25.09.2018, №476) (нав)

Барномаҳо дар сохаи кишоварзи ва истифодабарии замин

1

Барномаи мачмуавии рушди сохаи чорводори дар ЧТ барои солхои 2018-2022 (аз 27.03.2018, №160) (нав)

2

Барномаи бехатарии махсулоти озукавории Љумњурии Тољикистон барои солњои 2019-2023 (аз 31.10.2018, №520) (нав)

Барномаҳо дар сохаи дастраси ба оби тозаи ошомидани ва

самаранок истифода бурдани он

1

Барномаи давлатии корхои сохилмустахкамкуни дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2022 (аз 31.05.2018, №285) (нав)

                                 

                                     ДИГАР САНАДЊОИ  МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ 


   

Номгўи њуљљат
1

Карори Хукумати ЧТ "Дар бораи тасдик намудани меъёрхои тавсиявии физиологии истеъмолии махсулоти асосии озукавори ба хар сари ахолии ЧТ" (аз 31.08.2018, №451)  (нав)

2

Карори Хукумати ЧТ "Дар бораи муайян намудани макоми ваколатдори давлати дар сохаи арзёбии таъсиррасони ба мухити зист" (аз 25.06.2018, №341) (нав)

3

Карори Хукумати ЧТ "Дар бораи Номгуи объектхои дорои ахамияти чумхурияви ва стартеги" (аз 31.05.2018, №265) (нав)

4

Карори Хукумати ЧТ "Дар бораи Номгуи мол ва махсулоти аз чихати ичтимои зарури, ки нарххояшон тахти танзими давлати карор дода мешаванд" (аз 31.05.2018, №287)  (нав)

5

Коидахои гузаронидани санчиши фаъолияти макомоти давлати оид ба риояи санадхои меъёрии хукукии ЧТ дар сохаи танзими низоми ичозатдихи (Карори Хукумати ЧТ аз 28.04.2018, №231)  (нав)

6

Тартиби бахисобгири ва бакайдгирии давлатии санадхои меъёрии хукукии ЧТ (Карори Хукумати ЧТ аз 27.04.2018, №195)  (нав)

7

Тартиби ташкили донории хун ва чузъхои он хангоми холатхои фавкулода-садамахо, офатхои табии, фалокатхо, эпидемияхо ва ходисахои дигари дар худуди ЧТ бавукуъомада (Карори Хукумати ЧТ аз 27.04.2018, №82)  (нав)

8

Коидахои муайян намудани объектхои сохтмонашон нотамом ва ба муомилоти граждани баровардани онхо (Карори Хукумати ЧТ аз 27.03.2018, №148)  (нав)

9

Коидахои муомилоти махсулоти нафту газ ва талабот нисбат ба низоми компютери оид ба назорати хизматрасонихои электронии онхо (Карори Хукумати ЧТ аз 01.03.2018, №82)  (нав)

10

Тартиби арзёбии таъсиррасони ба мухити зист (Карори Хукумати ЧТ аз 01.11.2018, №532)  (нав)