Сархати хабарҳо

 

14.02.2018 с.

 

Дар давраи азнавкунї ба ќисматњои мавзўии манбаи электронии маълумотњо

њуљљатњои зерин ворид карда шуданд:

 

 Рисолаи "Муомилот бо партовхо дар Чумхурии Точикистон. Холат, проблемахо ва роххои хали онхо" (Рисола дар кисмати "Маърузахо дар сохаи хифзи мухити зист.... дар зеркисмати Бюллетенхои иттилоотии экологи" чойгир карда шудааст)

 

САНАДХОИ ҚОНУНГУЗОРӢ

  

 №

 Номгӯи ҳуҷҷат 

  Дар соҳаи хифзи мухити зист
 1

 Қонуни ҶТ «Дар бораи арзёбии таъсиррасони ба мухити зист» (аз 18.07.2017с., №1448)  (нав)

2

Ќонуни ҶТ «Дар бораи хифзи мухити зист» (аз 18.07.2017, №1449 с.)  (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

Дар соҳаи тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳолатҳои фавқуллода
1

Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарии сейсмики» (аз 30.05.2017 г., №1416)  (новый)

2

Қонуни ҶТ «Дар бораи махдуд намудани истифодаи махсулоти тамоку»  (аз 02.01.2018 г., №1484)    (нав)

Дар сохаи рушди иљтимоию иќтисодї
1

Қонуни ҶТ "Дар бораи сайёҳии дохилӣ"  (аз 18.07.2017  с., №1450  (нав)

2

Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ракобат» (аз 30.05.2017с., №1417) (нав)

3

Қонуни ҶТ «Дар бораи кумакхои унвонии иҷтимои» (от 24.02.2017с., №1396)  (нав )

4

Қонуни ҶТ «Дар бораи хизматрасонихои пардохтӣ ва низоми пардохти» (от 24.02.2017с., №1397  (нав)

5

Ќонуни ЉТ "Дар бораи маориф"  (аз 28.08.2017, №1462) (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

6

Ќонуни ЉТ "Дар бораи тањсилоти миёнаи касбї" (аз 30.05.2017, №1411, аз 28.08.2017, №1464)  (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

Дар соҳаи энергетика, саноат, ва канданиҳои фоиданок
1

Ќонуни ЉТ "Дар бораи сиёсати давлатї дар сохаи саноат"  (аз 30.05.2017, №1415)  (нав)

Кодексњо
1

 Кодекси тандурустии ҶТ (аз 30.05.2017, №1413)  (нав)

2

Кодекси андози ЉТ  (аз 30.05.2017, №1423(тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

3

Кодекси гумруки ЉТ (аз 30.05.2017, №1421, аз 30.05.2017,  №1422 ) (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

4

Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ (аз 30.05.2017, №1418, аз 18.07.2017, №1445, аз 28.08.2017, №1466(тагйироту илова ворид карда шудааст)

Дигар санадњои њуќуќї 
1 Ќонуни ЉТ "Дар бораи санадњои меъёрии њукуки" (аз 30.05.2017, №1414)  (нав)
2

Қонуни ҶТ "Дар бораи хифзи хукукхои кудак" (аз 18.03.2015, №1196)  (нав) 

3 Қонуни ҶТ "Дар бораи макоми пойтахти Ҷумхурии Точикистон" (аз 02.01.2018, №1494)  (нав) 
4 Ќонуни ЉТ "Дар бораи вазъи хукукии шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрванд дар Чумхурии Точикистон" (аз 02.01.2018, №1471)  (нав)
5

Ќонуни конститутсионии ЉТ  «Дар бораи мақомоти прокуратураи ЧТ» (аз 30.05.2014, №1410)  (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

6 Қонуни ҶТ "Дар бораи макомоти худидоракунии шахрак ва дехот" (аз 30.05.2017, №1431)  (тагйироту иловахо ворид карда шудааст)

Конунхое, ки бинобар сабаби кабул гардидани дигар санадхои хукуки аз эътибор сокит шудаанд

 1

Конуни ЧТ "Дар бораи хифзи саломатии ахоли"  (бинобар сабаби кабул гардидани Кодекси тандурустии ЧТ аз 30.05.2017, №1413 аз эътибор сокит дониста шуд)

 2 Конуни ЧТ "Дар бораи таъмини амнияти санитарию эпидемиологии ахоли"  (бинобар сабаби кабул гардидани Кодекси тандурустии ЧТ аз 30.05.2017, №1413 аз эътибор сокит дониста шуд)
 3

Қонуни ЧТ "Дар бораи муковимат бо вируси норасоии маснуияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии маснуият (бинобар сабаби кабул гардидани Кодекси тандурустии ЧТ аз 30.05.2017, №1413 аз эътибор сокит дониста шуд)

 4

Конуни ЧТ "Дар бораи сифат ва бехатарии махсулоти хуроквори"  (бинобар сабаби кабул гардидани Конуни ЧТ "Дар бораи бехатарии махсулоти хуроквори" аз 01.08.2012, №890 аз эътибор сокит дониста шуд)

 5

Конуни ЧТ "Дар бораи фаъолияти иктисодии хоричии Чумхурии Точикистон (тибки Карори Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии ЧТ аз 04.03.2014, №1077 аз эътибор сокит дониста шуд)

 6

Қонуни ҶТ «Дар бораи сертификасияи махсулот ва хуроквори» (бинобар сабаби кабул гардидани Конуни ЧТ "Дар бораи баходихии мутобикат" аз 02.08.2011, №759 аз эътибор сокит дониста шуд)

7

Конуни ЧТ "Дар бораи сарфачуии энергия" (бинобар сабаби кабул гардидани Конуни ЧТ "Дар бораи сарфачуи ва самаранокии энергия" аз 19.09.2013, №1018 аз эътибор сокит дониста шуд)

 

 

 

 ҲУҶҶАТҲОИ БАРНОМАВӢ ВА СТРАТЕГӢ

 

 

 №  Номгӯи ҳуҷҷат
  Консепсияњои миллї
 1

Консепсияи танзими тариф дар сохаи энергетикаи баркии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 27.05.2017, №259  (нав) 

 Стратегияҳои миллї

1

Стратегияи рушди устувори гизои мактаби дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2024 (аз 29.09.2017, №456) (нав)

2

Стратегияи миллии ҶумҳурииТоҷикистон оид ба фаъолияти башардустонаи зидди минахо барои сохои 2017-2020 давраи то соли 2020 (аз 25.02.2017, №91)  (нав)

3

Стратегияи идоракунии карзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020 (аз 26.10.2017, №486)  (нав)

Барномаҳо дар соҳаи тандурустӣ ва маориф
1

Барномаи мачмуии рушди тарибияи чисмони ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2017-2021 (аз 29.11.2017, №549) (нав)

2

Барномаи давлатии амали намудани технологияхои иттилооти-коммуникатсиони дар муассисањои тахсилоти умумии Чумхурии Точикистон барои солњои 2018-2022 (аз 29.09.2017, №443) (нав)

3

Барномаи давлатии таъмини муассисањои тахсилоти умумии чумхури бо кабинетхои фанни ва озмоишгоххои мучаххази таълими барои солњои 2018-2020 (аз 29.11.2017, №544) (нав)

4

Барномаи давлатии тайёр кардани мутахассисони сохахои фарханг, санъат ва табъу нашри Чумхурии Точикистон барои солхои 2018-2022 (аз 29.11.2017, №549) (нав)

Барномаҳо дар соҳаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ
1

Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2019  (аз 26.10.2017, №499)  (нав)

 

 

 

 ДИГАР САНАДЊОИ  МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ

 

 

  

Номгўи њуљљат
 1

Низоми ягонаи кадастри давлатии чангал  (аз 20.07.2016, №79)  (нав)

2

Тартиби гузаронидани монитринги давлатии чангал  (30.06.2016, №72) (нав)

3

Тартиби бахисобгири, нигохдори ва додани хуччатхои ҳукуки истифодаи чангал  (аз 08.11.2016, №111) (нав)

4

Коидахои дарахбурии асоси ва фосилави  дар чангал  (аз 13.10.2016, №105)  (нав)

5

"Дар бораи ситонидани пардохтхои экологи аз воситахои наклиёти Чумхурии Киргизистон хангоми воридшави ба худуди Чумхурии Точикистон" (Карори Хукумати ЧТ аз 29.11.2017, №553)  (нав)

6

"Дар бораи муайян намудани макоми ваколатдори Чумхурии Точикистон оид ба анчом додани робита бо котиботи Конвенсияи Базел оид ба назорати интиколи байнисархадии партовхои хатарнок ва нобудсозии онхо ва давлатхо - аъзои Конвенсия" (Карори Хукумати ЧТ аз 02.06.2017, №279)  (нав)

 7

"Дар бораи муайн намудани макоми ваолатдори давлати оид ба таъмини амнияти экологии наклиёти автомобили"  (Карори Хукумати ЧТ аз 23.08.2016, №353)  (нав)

8

"Дар бораи муайян намудани макоми ваколатдори давлати оид ба идоракуни ва истифодаи чарогоххо"  (Карори Хукумати ЧТ аз 01.08.2015, №509)  (нав)