Сархати хабарҳо

 

14.06.2017 с.

Аз љониби Филиали тољикистонии маркази илмї-иттилоотии Комиссияи байнидавлатї оид ба рушди устувори Осиёи Марказї рисолаи «Муомилот бо партовњо дар шањри Душанбе. Њолат, проблемањо ва роњњои њалли онњо» омода ва нашр гардид.

Рисола дар ќисми «Маърўзањо…» дар зерфасли «Бюллетенхои экологии иттилооти» љойгир карда шудааст.

 

 

12.06.2017 с.

Дар ќисми «Дар бораи КБРУ» ќарорњои Комиссияи байнидавлатї оид ба рушди устувори Фонди Байналмилалии наљоти Арал, ки дар таърихи 08.06.2017 сол дар љаласаи навбатї дар шањри Ашхобод (Туркманистон) ќабул карда шудаанд, дохил гардидааст.

 

 

05.06.2017 с.

 

Дар давраи азнавкунї ба ќисматњои мавзўии манбаи 

      электронии маълумотњо њуљљатњои зерин ворид карда шуданд:

 

САНАДҲОИ ҚОНУНГУЗОРӢ

 

 №

 Номгӯи ҳуҷҷат 

  Дар соҳаи ҳифзи муҳити зист
 1

 Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти обу ҳавошиносӣ» (аз 26.07.2014с., №1121, аз 23.07.2016 с. №1345) (тағйироту иловаҳо ворид карда шудааст)

2

Ќонуни ҶТ «Дар бораи таъмини амнияти экологии нақлиёти автомобилӣ» (2015 г.) (нав)

Дар соҳаи тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳолатҳои фавқуллода
1

Қонуни ҶТ «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» (аз 08.08.2015с.  №1210,  аз  23.11.2015с. №1242)  ( тағйироту иловаҳо ворид карда шудааст )

2

Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ»  (аз 15.03.2016  с. №1293)    (тағйироту иловаҳо ворид карда шудааст )

Дар сохаи рушди иљтимоию иќтисодї
1

Қонуни ҶТ «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ,  консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 24.02.2017 с. №1399)  ( тағйироту иловаҳо ворид карда шудааст)

2

Қонуни ҶТ «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» (от 26.07.2014г.№1110, от 27.11.2014г.№1157, от 18.03.2015г.№1184, от 18.03.2015г. №1191, от 23.11.2015г.№1246, от 14.05.2016г. №1318, от 23.07.2016г.№1353, от 14.11.2016г.№1369) (тағйироту иловаҳо ворид карда шудааст)

3

Қонуни ҶТ «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет» (от 23.11.2015г.№1250, от 23.07.2016г. №1351, от 14.11.2016г.№1368) ( тағйироту иловаҳо ворид карда шудааст )

4

Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти бонкӣ»(от 12.11.2013г.№1029, от 27.11.2014г.№1154) (тағйироту иловаҳо ворид карда шудааст)

5

ҚонуниҶТ«Дар бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ» (аз 14.11.2016 с. №1374(таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

6

Ќонуни ЉТ "Дар бораи савдо ва хизматрасонии маишї" (с. 2013 ) (нав)

7

Ќонуни ЉТ "Дар бораи созишномаи сармоягузорї" (с. 2013 ) (нав)

8

Ќонуни ЉТ "Дар бораи назорати содирот"(с. 2014 ) (нав)

9

Ќонуни ЉТ "Дар бораи адабиёти таълимї" (с. 2014 ) (нав)

10

Ќонуни ЉТ "Дар бораи маориф" (тањрири с. 2004 ба тањрири с. 2014 иваз карда шуд)

11

Ќонуни ЉТ "Дар бораи фаъолияти илми ва сиёсати давлати оид ба илму техника"  (с. 2015) (нав)

12

Ќонуни ЉТ "Дар бораи сармоягузорї" (с. 2016) (нав)

13

Ќонуни ЉТ "Дар бораи тањсилоти миёнаи касбї" (с. 2016) (нав)

14

Ќонуни ЉТ "Дар бораи фаъолияти суѓуртавї" (тањрири с. 2010 ба тањрири соли 2016 иваз карда шуд)

15

Ќонуни ЉТ "Дар бораи тањсилоти калонсолон"(с. 2017) (нав)

Дар соҳаи энергетика, саноат, ва канданиҳои фоиданок
1

Қонуни ҶТ «Дар бораи энергетика»   (аз 28.12.2013 с., №1054) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

2

ҚонуниҶТ«Дар бораи истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия»  (аз 23.11.2015 с. №1254) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

3

Қонуни ҶТ «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ» (аз 28.12.2013 с. .№1048)   (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

4

Қонуни ҶТ «Дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо» (аз 27.11.2014 с. №1156) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

5

Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок» (азт 28.12.2013 с., №1053) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

6

Ќонуни ЉТ "Дар бораи фаъолияти ратсионализаторї"(с. 2014) (нав)

Дар соҳаи муносибат бо об ва замин, кишоварзӣ
1

Қонуни ҶТ «Дар бораи заминсозӣ» (аз 23.07.2016 с. №1343) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

2

Қонуни ҶТ «Дар бораи тухмипарварӣ»(от 23.11.2015г. №1238) ( таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

3

Қонуни ҶТ «Дар бораи байторӣ» (аз 14.11.2016 с. №1364) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

4

Қонуни ҶТ «Дар бораи танзими давлатии ҳосилхезгардонии заминҳои таъиноти  кишоварзӣ» (аз 26.07.2014 с. .№1119, аз 23.07.2016 с. №1344)    (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

5

Қонуни ҶТ «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)» (тањрири с. 2009 ба тањрири с. 2016 иваз карда шуд.)

Кодексњо
1

Кодекси замини ҶТ (аз 14.11.2016 с. №1363) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

2

Кодекси љиноятии ЉТ (аз 26.07.2014 с. №1089, аз 25.12.2015 с. №1261 аз 23.07.2016 с. №1331, аз 14.11.2016 с. №1358, аз 14.11.2016 с. №1359 аз 24.02.2017 с. №1379, аз 24.02.2017 с. №1380) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст )

3

Кодекси граждании ЉТ, ќисми якум (аз 18.03.2015 с. №1178, аз 23.07.2016 с. №1334) ( таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

4

Кодекси андози ЉТ (аз 18.03.2015 с. № 1188, аз 23.11.2015 с. №1244, аз 23.11.2015 с. №1245, аз 15.03.2016 с. №1297, аз 14.11.2016 с. №1367, аз 24.02.2017 с. №1398) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

5

Кодекси гумруки ЉТ (аз 15.03.2016 с. №1298, аз 23.07.2016 с. №1347, аз 14.11.2016 с. №1366) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

6

Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ (аз 08.08.2015с. №1220, аз 23.11.2015с. №1234, аз 25.12.2015с., , аз 15.03.2016с. №1279, аз 14.05.2016с. №1308, аз 14.05.2016с. №1310, аз 23.07.2016с. №1335, аз 23.07.2016с. № 1336, аз 14.11.2016с. №1361, аз 24.02.2017с. №1382, аз 24.02.2017с. №1383)                 (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст )

7

Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ (аз 14.03.2014с. № 1067, аз 27.11.2014с. № 1134, аз 23.11.2015с. №1229, аз 15.03.2016с.№1275, аз 23.07.2016с.№1332, аз 23.07.2016с.№1333, аз 24.02.2017с.№1381) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

8

Градостроительный кодекс РТ (от 23.07.2016г.№1348) ( таѓйироту иловањо ворид карда шудааст )

9

 Кодекси мењнати ЉТ (тањрири с. 1997 г. ба тањрири нави с. 2016 иваз карда шуд)

  Дигар санадњои њуќуќї
 1

 Ќонуни Конститутсионии ЉТ "Дар бораи асосгузори сулњу вањдати миллїи-Пешвои миллат" (2016 г.) (нав)

 2

 Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» (аз 22.07.2013с. №1012) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

 3

 Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҶТ » (аз  14.03.2014с.  №1064, аз 15.03.2016г. №1272) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

 4

 Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» (аз 23.11.2015с. №1243) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

 5

 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» (аз 23.11.2015с. №1251, аз 14.05.2016 с. №1319(таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

 6

 Қонуни ҶТ «Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ » (аз 25.12.2015 с.№1267, аз 14.05.2016 с. №1313, аз 23.07.2016 с. №1340) (таѓйироту иловањо ворид карда шудааст)

 7

Қонуни ҶТ «Дар бораи экспертизаи зидди коррупсионии  санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоињаҳои санад ҳоимеъёрии ҳуқуқӣ» (с. 2012) (нав)

8

Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти волонтёрӣ» (с. 2013) (нав)

9

Ќонуни ЉТ "Дар бораи мурољиатњои шахсони воќеї ва њуќуќї" (с. 2016) (нав)

10

Ќонуни ЉТ "Дар бораи шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон"(с. 2016) (нав)

 

 

 

 

ҲУҶҶАТҲОИ БАРНОМАВӢ ВА СТРАТЕГӢ

 

 

 №  Номгӯи ҳуҷҷат
  Консепсияњои миллї
 1

Консепсияи пешрафти инноватсионии комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (с. 2014) (нав) 

 2

Консепсияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба солимгардонии маҳфузгоҳҳои  партовҳои  коркарди  маъдани  уран  барои  солҳои 2014-2024(с. 2014) (нав)

3

Консепсияи идоракунии рушди маҳалдарҶумҳурииТоҷикистонбароидавраитосоли 2030(с. 2015) (нав)

4

Концепция внешней политики Республики Таджикистан (с. 2015) (нав)

5

Консепсияи рушди оила дар ҶумҳурииТоҷикистон (с. 2015) (нав)

6

Консепсияи тањсилоти муттасил дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2017-2023(с. 2017) (нав)

 Стратегияҳои миллї

1

Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 (с. 2016) (нав)

2

Стратегияи рушди инноватсионии ҶумҳурииТоҷикистон барои давраи то соли 2020 (с. 2015) (нав)

3

Стратегияи миллии рушди моликияти зехнии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020 (с. 2014) (нав)

4

Стратегия оид ба ғизо ва фаъолияти ҷисмонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои          солҳои 2015-2024 (с. 2014) (нав)

5

Национальная стратегия по сокращению потребления озоноразрущающих веществ в Республике Таджикистан (2015) (нав)

6

Стратегияи идоракунии хавфњои фискалии корхонањои давлатї барои солњои 2016-2020 (2016) (нав)

Барномаҳо ва нақшаҳои амал дар соҳаи ҳифзи муҳити зист
1

Барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолииҶумҳурииТоҷикистондардавраитосоли 2020  (с. 2015) (нав)

2

Барномаи татбиќи Консепсияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба солимгардонии мањфузгоњњои партовњои коркарди маъдани уран барои солњои 2016-2024(с. 2016) (нав)

Барномаҳо дар соҳаи тандурустӣ ва маориф
1

Барномаи миллии иммунопрофилактика дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020(с. 2016 г.) (нав)

2

Барномаи давлатии рушди муассисањои соњаи маорифи вилояти Хатлон барои солњои 2017-2021(с. 2016) (нав)

3

Барномаи давлатии рушди муассисањои соњаи маорифи вилояти Хатлон барои солњои 2017-2021(с.2016) (нав)

4

Барномаи давлатии тайёр намудани мутахассисони дорои тахсилоти олии касби барои солхои 2016-2020 (2016) (нав)

Барномаҳо дар соҳаи кишоварзӣ ва истифодаи замин
1

Барномаи бунёди "Хазинаи ҷумҳуриявии штам мимикроорганизмҳои иллатангез барои солҳои 2014-2018 (с. 2014) (нав)

2

Барномаи рушди чарогоњњои Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 (2015) (новая)

3

Барномаи рушди cоҳаи зотпарварї ва хушзоткунии чорво дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 (с. 2015) (нав)

4

Барномаи рушди соњаи тухмипарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020(с. 2016) (нав)

Барномаҳо дар соҳаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ
1

Барномаи миёнамуњлати рушди ЉТ барои солњои 2016-2020 (с. 2016) (нав)

2

Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017(с. 2015) (нав)

3

Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридивазкунии Чумхурии Точикистон барои солхои 2016-2020 (с. 2016) (нав)

Барномаҳо дар соҳаи энергетика ва саноат
1

Барномаи давлатии барқарорсозӣваистифодаи минбаъдаи реактори таҳқиқотиҳастаии "аргус-фти" барои солҳои 2016-2020 (с. 2015) (нав)

2

Барномаи давлатии омузиш ва арзёбии захирахои металлхои нодир барои солхои 2016-2026  (с. 2015) (нав)

Барномаҳо дар соҳаи дастрасӣ ба оби тозаи нӯшокӣ ва самаранок истифода бурдани он
1

Барномаи ислоҳоти соҳаи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2025 (с. 2015) (нав)

 

 

 

КОНВЕНСИЯҲОИ ҲИФЗИ ТАБИАТ 

 

 

 

 №  Номгӯи ҳуҷҷат
  Номгу ва матни Конвенсияҳое, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдори онҳо мебошад
  Конвенсияи Базел оид ба назорати аз сархадгузаронии партовхои хатарнок ва нобудсозии онхо (с. 2016) (нав)

 

 

 

 

 

САНАДЊОИ МЕЪЁРИЮ ЊУЌУЌЇ

 

НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ

 

 

 №  Номгўи њуљљат
Тартибҳо
 1

Тартиби ташкили низоми давлатии бањисобгирї ва назорати маводи ядроию манбаъњои афканишоти иондоркунанда  (нав)

2

Тартиби таъини аудити экологии њатмї (нав)

3

Тартиби таҳия, тасдиқ, бакайдгирии давлати, санҷиш, аз нав дида баромадан, тагйир додан, бекор кардан, истифода, чопи расмии регламентҳои техники, аз ҷумла регламентҳои техникии марбут ба маҳсулоти мудофиави, огоҳинома ва нашри иттилоъ дар бораи онҳо (нав)

4

Тартиби амали намудани назорати давлатии риояи қонунгузории шаҳрсози (нав)

5

Тартиби ташкил ва пешбурди Фехристи ҷумхуриявии аудиторҳои экологи ва ташкилотҳои аудитории экологи (нав)

 

 

 

 

АМАЛӢ НАМУДАНИ МЕХАНИЗМҲОИ ИҚТИСОДИИ ИСТИФОДАБАРИИ ТАБИАТ

 

 

 №  Номгўи њуљљат
   Олами наботот ва њайвонот
   Тартибњо
1

Тартиб ва меъёри љуброни товони зарари ба фонди љангал ва дигар объектњои олами набототу њайвонот аз љониби шахсони воќеї ва њуќуќї расонидашуда  (нав)

 

 

 

ГУЗАРОНИДАНИ ЭКСПЕРТИЗАИ ЭКОЛОГӢ ВА АТМЗ

 

 

 №  Номгўи њуљљат
   Тартибњо
 1

Тартиби ташкил ва гузаронидани арзёбии таъсиррасони ба муҳити зист (Тартиби с. 2006 ба Тартиби нави соли 2014 иваз карда шуд)

 2

Тартиби таҳия ва ташхиси давлатии эъломияи бехатарии иншоотҳои гидротехники (нав)

Биноҳо ва иншоотҳо
Тартибњо
1

Тартиби ташкил ва пешбурди Фехристи давлатии иншоотҳои гидротехники (нав)

Шаҳрсозӣ. Банақшагирӣ ва сохтмони нуқтаҳои аҳолинишин
1

Тартиби гузаронидани экспертизаи гайридавлатии хуччатҳои ғайри лоиҳавии шаҳрсози ва аккредитатсияи коршиносон (нав)

2

Тартиби тањияи тарњи генералии љойгиркунонї дар худуди Љумњурии Тољикистон (нав)

3

Тартиби тањияи тарњи соњавии рушди њудуди Љумњурии Тољикистон (нав)

4

Тартиби тањияи тарњи банаќшагирии њудуди Љумњурии Тољикистон (нав)

5

Тартиби тањияи тарњи муттањидгардонидаи банаќшагирии шањрсозии ќисмњои алоњидаи Љумњурии Тољикистон (нав)

6

Тартиби маблаѓгузории тањияи њуљљатњои шањрсозии объектњои ањамияти умумидавлатидошта, корњои тањќиќотию илмї дар соњаи шањрсозї (нав)

 Регламентњо
 1

Регламенти техникии "Бехатарии борљома"  (нав)

 

 

 

ТАЪЛИМОТИ  ЭКОЛОГЇ

 

 

 №  Номгўи њуљљат
   Тартибњо  
 1  

Тартиби ташаккул ва пешбурди захираіои давлатии иттилооти экологњ(нав)

 2

Тартиби таъсис ва пешбарии Фонди миллии санадҳо ва іуїїатіои меъёрии техникӣ дар соҳаи бамеъёрдарории техникӣ, инчунин қоидаҳои истифодаи он (нав)

3

Низомномаи Комиссияи байниидоравии давлатњ оид ба тарбия ва маърифати экологњ (нав)

 

 

 

МУОМИЛОТ БО ПАРТОВҲОИ ИСТЕҲСОЛӢ ВА ИСТЕЪМОЛӢ

 

 №  Номгўи њуљљат
   Партовҳои истеъмолӣ (ПСМ - партовҳои сахти маишӣ)
   Тартибҳо
 1

Тартиб, шарт ва усулњои љамъоварї, истифода безараргардонї, интиќол, нигоњдошт ва баровардани партовњои истењсолї ва маишї дар Љумњурии Тољикистон (нав)

 

 

 

МУОМИЛОТ БО ВОСИТАҲОИ  ҲИФЗИ РАСТАНӢ ВА ДИГАР ЗАҲРХИМИКАТҲО

 

 

 №  Номгўи њуљљат
   Тартибҳо
 1

 Тартиби нигоҳдорї, истифодабарї ва безараргардонии пеститсидњо (нав)